Hva gjør du nå ?

o Ta kontakt med en likemann for info - gjerne flere - alle opplever ting på ulike måter
> Les brukerhistoriene
> Registrer deg i vårt forum for å bli kjent med andre eller les hva dem skriver
o Kontakt fastlegen - be om henvisning til nærmeste høresentral for utredning


Når det har gått en måned siden operasjonen, og operasjonssåret er helet, er du eller ditt barn bltt tilsluttet taleprosessoren. Din audiopedagog vil nå programmere taleprosessoren med et antall individuelle MAP’er, som er designet slik at du eller ditt barn kan høre i forskjellige lyttesituasjoner.
Du har ventet i ukevis på hvordan resultatet vil bli. Vil jeg kunne bruke telefonen eller lytte til fjernsynet? Vil mitt barn kunne høre meg? Vil han eller hun lære å snakke?

Hvor godt du eller ditt barn vil kunne høre,avhenger av mange faktorer. Det kan være fysiske årsaker, eller hvor lang tid du har vært døv.

Å lære å høre – og å snakke – igjen eller for første gang, kan være en lang prosess. For de personer som har levd uten lyd i en lang periode, eller et barn som aldri har hørt før, tar det en tid før hjernen har vennet seg til stimulasjonerne fra implantatet. En del avprosessen er at man deltar i et gjenopptreningsprogram (kalt et opptreningsprogram for de som aldri har opplevd lyd før).

Voksne
Ditt gjenopptreningsprogram går bl.a. ut på at du skal utvikle nye lytteferdigheter igjennom daglige aktiviteter. Din audiopedagog, eller et annnet medlem av sykehusteamet, vil hjelpe deg med å finne nyttige teknikker til å bruke CI - apparatet. Det kan feks være:

* At du bruker ditt høreapparat så mange timer om dagen som mulig.
* At du leser høyt for deg selv, din familie og dine venner.
* At du lytter til lydbøker samtidig med at du leser dem i en bok.
* At du lytter til radioen både hjemme og i bilen.
Hvis du har vært uten hørsel i lang tid, kan du ha bruk for et auditorisk utviklingsprogram. Programmet sammensettes av medlemmer av ditt ci-apparat-team, og det vil:

* Oppmuntre deg til å øve deg i å gjenkjenne tale og lyd fra omgivelsene.
* Utvikle teknikker til at bruke hørselen til kommunikasjon.
* Hjelpe deg og din familie med å utvikle teknikker som letter kommunikasjonen.

Barn

Et omfattende utdannelses- og opptreningsprogram vil øke ditt barns muligheter for å få utbytte av implantatet. Det er adskillige opptrenings- og undervisningsmuligheter, bl.a. auditiv-verbale og auditiv-orale programmer.

Et sådant program bør innholde:

* En plan for å få ditt barn til så tidlig som mulig bruke ci-apparatet alle døgnets våkne timer.
* En omfattende plan for lærere, terapeuter og familie, som fokuserer på at utvikle barnets lytteferdigheter ved hjelp av implantatet, slik at det kan lære å kommunisere muntlig og å lære.
*Lytte- og taleferdigheter som er en del av barnets daglige aktiviteter.
Opptreningen krever en stor innsats fra alle de involverede parter - men resultatet bærer frukter og alle anstrengelser er verdt det.


forsiden