Dine egne forventninger:

Etter at du har opplevd ditt ci-apparat en stund, skal du igjen snakke med din audiopedagog om hva som er realistisk og hva som er urealistisk å forvente seg. Før operasjonen har sykehuset sikkert gjort deg oppmerksom på at implantatet ikke ville gi deg den normale hørelsen igjen, men ingen har presist kunnet forutsi hvordan du kan opfatte lyd med ci-apparatet. Din pedagog og du kan nå, på bakgrunn av dine opplevelser, snakke mere målrettet om dine forventninger.

Der er dog en hårfin balanse mellom å forvente for mye og å forvente for lite. I prosessen med å styre skuffelser og frustrasjoner, skal du prøve at tenke på det håpet og den besluttsomheten som førte til at du valgte å ta operasjonen. Med viljestyrke og troen på at det kan lykkes, får du energi til å trene og å følge gjenopptreningsprogrammet. Det vil gi deg en vedvarende fremgang, også selvom du synes at det går for langsomt . Hvis ting ikke lyder som du forventer rett etter apparatet blir koblet til, skal du minne deg selv på at det å lære å bruke ditt apparat effektivt vil ta tid. Høresenteret i din hjerne får tross alt stimulasjoner på en ny måte, og det tar tid for hjernen venner seg til det. Det er faktisk normalt for CI brukerne de første dagene de blir stimuleret, å spekulere på om de noen gang de vil komme til å forstå de lydene de hører. Brukerne idag beskriver deres første opplevelser av lyd gjennom implantatet på forskjellig måter: "nede i en brønn", "i en tunnel", "som en robot" eller "syntetisk."
Noen få brukere sier at de rett nok kunne like kvaliteten eller kvantiteten av det de hørte den første dag. Men selv i begynnelsen var lyden ikke utålelig og kunne allerede gi noen brukbare inntrykk. Dag etter dag, ved å bruke apparatet, ha en konsentreret innsats for å lære de nye lydene og en positiv innstilling, har de gjort betydelige fremskritt. Alt for ofte oppdager brukerne ikke de fremskrittene som skjer rundt dem. Skriv dagbok eller hold av en kalender for å notere dine fremskritt, også hvis du bare har hørt en ny lyd eller oppfattet et enkelt ord, eller du har følt deg mindre avskåret fra omverdenen. Det kan vise seg å være et verdifullt redskap, som kan brukes til at motivere deg selv når du er ved å miste motet. Be også din familie og dine venner om at fortelle hvordan de oppfatter dine fremskritt. De har sikkert oppdaget de små endringene hos deg, som du kanskje selv har oversett eller ikke registrert.

««  tilbake  ««