Barn kan skrive dagbok eller diktere den til andre.. Det er en spennende kveldsaktivitet for foreldre og barn å skrive ned dagens nye lyder , de nye ordene man har hørt, eller nye oppdagelser med hørselen som man har gjort. Opptegnelsene er ikke kun til nytte for deg selv og ditt barn, men er også nyttige for de spesialister som hjelper barnet med å bli gjenopptrent ,når de utvikler øvelser og finner på nye opplevelser til ditt barn.
Der er så mange forskjellige faktorer som har innflytelse på utviklingen, at hver person har sitt eget tempo. å venne seg til å høre ved hjelp av ci-apparatet kan ta lenger eller kortere tid enn du forventer. Enten kan forbedringerne komme kjapt– kanskje går det en tid, hvor du synes at det går i stå. Hvis du er bekymret for ditt barns fremgang, kan du tale med din audiopedagog om det. Sammen kan de evaluere ditt barns fremgang, legge strategier for det neste trinn i gjenopptreningen og fokusere på realistiske forventninger.

Tolmodighet er nøkkelordet for ci-brukere. I løpet av de første par måneder med ci-apparatet , kan du hverken vite eller gjette hvor langt man vil nå til slutt Det eneste du kan gjøre, er å trene, og være tålmodig.

Utover å være tålmodig skal du konsentrere deg om det som er viktig: – ditt ci-apparat og de fordeler det gir deg. Du konkurrerer ikke med andre som har fått et cochlear implantat, så prøv å la være å sammenligne din fremgang eller hva du kan og ikke kan med andre ci-brukere. Husk også at mange av ci-brukere du møter, har hatt sitt apparat i lang tid og bruker eldre versjoner av taleprosessorer. Den prosessor du bruker, har mange fremskritt når det gjelder talekodningsstrategiene. Historier der langtidsbrukere forteller om sine første opplevelser med ci-apparatet , kan være meget forskjellige det du opplever, på grunn av at det er forskjell på taleprosessorerne.

Lydforskjellene mellom ci-brukere som viser seg over lang tid, er ofte relateret til når man ble døv, hvor lenge man har vært døv, antallet av overlevende nerveender/følehorn i sneglehuset og andre faktorer. Alle disse faktorer er utenfor din kontroll. Hva man kan ha kontroll over, er kun innstillingen til ci-apparatet .

Det er også unfair/urettferdig å sammenligne din nye hørsel med hørende mennesker, selvom det hjelper å huske på at ikke engang de hører alt. Hvis du vil sammenligne, skal du sammenligne din evne til at kommunisere og reagere på lyder i omgivelserne nu i forhold til hvor mye du kunne høre før operasjonen. Det eneste du kan bruke er din egen opplevelse ”før” og ”etter”.


««  tilbake  ««